Mujer Olvido (Directora)

Cia: Desde el tejado Teatro; Festival Surge; Teatro Lagrada; Madrid, Maig 2017

Després de trenta vuit anys d'exili, Maria Teresa León va tornar a Espanya amb símptomes evidents d'Alzheimer. No només España l'havia oblidat, sino que ella tampoc recordava qui era. "Viure no és tan important com recordar" deia en moltes ocasions. Aquesta és la història d'un oblit.