Art de DiazAlama (Model)

Artista: Jordi Díaz; Madrid; Octubre 2009.

Col·laboració com a model de pintura amb l’artista plàstic Jordi Díaz.